Svěřenské fondy

Co to je svěřenský fond?

Svěřenský fond je soubor majetku vyčleněný z vlastnictví zakladatele fondu, určený ke zvláštnímu účelu a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného (beneficienta). Majetek přestává být vlastnictvím zakladatele a stává se spravovaným majetkem bez vlastníka, plně anonymním.

Důležité jsou tři subjekty:

Zakladatel (jakákoliv fyzická či právnická osoba), který si určí, jaký majetek vloží do svěřenského fondu a jak s ním má být následně nakládáno.

Správce, který o majetek fondu pečuje, zapisuje se do veřejných seznamů a má na starosti veškerou administrativu s fondem související.

Obmyšlený (beneficient), člověk, který z fondu profituje - má z něj prospěch a zisk. Zakladatel fondu může jako beneficienta určit kohokoliv, včetně sebe samého.

Za jakým účelem můžete svěřenský fond založit?

 • Ochrana majetku - majetek ve svěřenském fondu nemůže být předmětem exekuce, ochráníte ho před riziky plynoucími z podnikání a ani ho nemůže nikdo lehkovážně utratit.
 • Dědictví - máte plně pod kontrolou převod majetku na další generace, můžete jasně určit podmínky, za kterých bude váš majetek dědicům předán.
 • Diskrétnost a ochrana soukromí - majetek nebude nadále spojován s vaší osobou, všude bude vystupovat pouze správce fondu. Nemusíte se tak například obávat o svou bezpečnost.
 • Rozmnožování majetku - pověřený správce se může za vás věnovat investicím a zajistit z majetku fondu příjemný výnos, který si můžete nechat pravidelně vyplácet. Zhodnotíte tak své úspory a zajistíte do budoucna sebe i svou rodinu.
 • Náhrada předmanželské smlouvy - díky fondu můžete lépe uspořádat své majetkové záležitosti před uzavřením sňatku.

Co nabízím?


  Proč spolupracovat se mnou?
 • Vlastním certifikaci pro svěřenské správce u Komory svěřenských poradců a správců ČR a certifikát o účasti a dokončení kurzu schválený Asociací pro rozvoj svěřenských fondů.
 • Jsem členkou Asociace správců svěřenských fondů.
 • Publikuji odborné články o problematice svěřenských fondů.
 • Vždy pro vás najdu nejvhodnější řešení a pomůžu vám vyvarovat se chyb.
 • Svěřenským fondům se věnuji od roku 2015.