Mediace

Řešíte konflikt v osobním, rodinném nebo pracovním životě a nechce se vám nechat spor dojít až k soudu? Pak je pro vás vhodným řešením mediace.

Co si pod mediací představit?

Mediace je forma alternativního řešení sporů za pomoci prostředníka, nestranného mediátora. Cílem mediace je najít řešení konfliktu, které uspokojí obě znesvářené strany. V případě soudního sporu se musíte podřídit autoritativnímu rozhodnutí soudu, navíc soudní proces probíhá velmi formálně a obvykle trvale naruší vaše vztahy s protistranou. Při mediaci rozhodují o výsledku obě strany, mediace nemá jen jednoho vítěze - vítězí obě strany, protože dospějí k vzájemné dohodě, kterou mohou a chtějí akceptovat. Mediátor vám pomůže překonat komunikační bariéry a negativní emoce. Budete mít možnost ujasnit si svoje požadavky, uslyšíte, jaká očekávání má druhá strana sporu. Dostanete příležitost povědět svůj příběh, vznést námitky a navrhovat vhodná řešení. Mediace je tvůrčí proces, kterým vás jako mediátorka citlivě provedu.

Jaké jsou hlavní výhody mediace?

 • Neveřejnost a mlčenlivost - pokud nechcete veřejně rozebírat rodinné problémy nebo chcete uchovat obchodní tajemství, pak je pro vás mediace dobrou volbou. Vše budete řešit pouze před mediátorem, který je ze zákona vázán mlčenlivostí. Citlivé skutečnosti, které nechcete prezentovat před protistranou, můžete sdělit pouze mediátorovi.
 • Neformálnost - mediace nemá stanovena přesná pravidla. Mediátor vám nebude nic určovat, ani vnucovat. Obě strany sporu mají kontrolu nad celým procesem a aktivně se do něj zapojují.
 • Rychlost - soudní spor se může vléct několik let. Díky mediaci můžete vše uspokojivě vyřešit během několika týdnů (obvykle dvě až tři setkání). K dohodě můžete dokonce dospět už během prvního sezení.
 • Nízké náklady - se soudním řízením jsou spojeny nemalé soudní poplatky a nutnost hradit odměnu advokátovi. Náklady na mediaci jsou výrazně nižší a dělí se o ně obě strany sporu.

Proč zvolit mediaci se mnou?

 • Jsem zkušená a profesionální mediátorka, mediaci se věnuji od roku 2012.
 • Mám zkušenosti s vlastním podnikáním mimo právnickou profesi, dívám se proto na vaše spory prakticky.
 • Hledám řešení, ne problémy.
 • Možnost online i osobní mediace.
 • Stále se vzdělávám a hledám nové cesty a možnosti, jak vám pomoci při řešení sporů

V jakých sporech můžu mediaci využít?

 • V rodinných během rozvodu, při dědickém řízení, v mezigeneračních sporech,
 • v občanských o náhradu škody, plnění ze smlouvy apod.,
 • v pracovních mezi zaměstnanci, s podřízeným či nadřízeným,
 • v obchodních mezi obchodními partnery,
 • vnitrofiremní spory mezi jednateli, společníky,
 • v sousedských,
 • a v mnoha dalších.

Co když protistrana nechce dohodu dodržet?

Dohoda stran vzešlá z mediace není přímo vykonatelná. Je však možné se jejího dodržení domáhat u soudu stejně jako u jakékoliv jiné smlouvy. Mám také k dispozici zázemí z řad notářů a jako nadstandardní službu nabízím možnost sepsání dohody formou notářského zápisu s přímou vykonatelností, takže v případě neplnění lze požádat přímo exekutora o výkon rozhodnutí.

Co nabízím?

 • Mediaci v občanských, rodinných věcech a sousedských věcech (online nebo osobně) - 2000 Kč/hod. (strany hradí standardně napůl)
 • Mediaci v obchodních, vnitrofiremních a pracovních věcech - 3000 Kč/hod. (strany hradí standardně napůl)
 • Oslovení protistrany s návrhem na řešení sporu prostřednictvím mediace - 1500 Kč.
 • Konzultaci s mediátorem (popř. přípravu na mediaci u jiného mediátora):
 • 15 minut telefonicky - 500 Kč
 • 30 minut telefonicky, přes Zoom, Google meet či Skype - 1000 Kč
 • 60 minut telefonicky, přes Zoom, Google Meet, Skype nebo osobně v Praze - 2 000 Kč

Jak dlouho mediace trvá?

Délka trvání mediace je individuální, záleží na složitosti případu, ochotě stran se dohodnout a dalších faktorech. Průměrně však strany potřebují 2-4 setkání v délce trvání 2-3 hodin.