Vyjednávání

S vyjednáváním se v běžném životě setkáváme velmi často. Jedná se o jednu ze základních metod komunikace, při které se setkávají dvě strany s rozdílnými představami, názory a zájmy a snaží se dohodnout na společném řešení konkrétní situace. Vyjednáváme v zaměstnání, s obchodními partnery, s různými zájmovými skupinami nebo v rámci rodiny.

Umíte vyjednávat?

Do vyjednávání se samozřejmě můžete pustit zcela samostatně, ale ne každý si uvědomuje, že správné vyjednávání má svá pravidla a různé strategie a k úspěchu je zapotřebí ovládat i vyjednávací dovednosti. Základní chybou je pustit se do vyjednávání bez přípravy a bez představy, jak komunikaci povedeme. Zjistili jste si všechna dostupná fakta? Jste připraveni na všechny argumenty, které může druhá strana použít? Co uděláte, když nebude protistrana souhlasit s žádným vaším návrhem? Jste připraveni na to, že se vás bude druhý snažit zastrašit nebo zavést do slepé komunikační uličky?

S čím mi může pomoct profesionální vyjednavač?

  • Odborník ovládá nejrůznější vyjednávací techniky a je schopný je efektivně uplatnit a usnadnit dosažení cílů ve vyjednávání.
  • Zjistí společné a rozdílné zájmy stran sporu a pomůže ujasnit, co si strany vzájemně mohou nabídnout.
  • Nastaví pravidla vyjednávání tak, aby se omezily třecí plochy mezi stranami.
  • Umožní nahlédnout problém i z jiných úhlů pohledu a zaměří komunikaci na hlavní téma.
  • Umí položit ve správný čas ty správné otázky, ví, které informace má v dané fázi vyjednávání použít.
  • Cíleně vede komunikaci tak, aby umožnila dosažení optimální dohody

Proč vyjednávat se mnou?

Ovládám různé vyjednávací taktiky, díky kterým zvyšuji šanci na úspěch vyjednávání. Umím takzvané měkké vyjednávání i tvrdé vyjednávání.

  • Měkké vyjednávání: cílem je dosažení dohody, charakteristický je měkčí přístup jednání, úsilí o zachování dobrých vztahů a snaha neprosazovat své představy za každou cenu.
  • Tvrdé vyjednávání: cílem je zvítězit nad protivníkem, upřednostnit dohodu výhodnou pro nás, používá se tvrdý přístup v jednání a vytváření nátlaku.

Mám zkušenosti s vyjednáváním od roku 2012.

Hledám řešení, ne problémy.

Při vyjednávání beru v potaz teorii a praxi vyjednávání, vaše cíle a zájmy, praktické aspekty problematiky, ale také právní hledisko.

Co nabízím?

  • Přípravu strategie vyjednávání - projdeme spolu dokumenty a informace, které k případu máte, identifikuji vaše cíle a po dohodě s vámi zvolíme strategii a taktiku vyjednávání. Připravím vám rovněž na možné argumenty protistrany či nečekané situace při vyjednávání. Samotné vyjednávání již absolvujete samostatně. Cena od 5 000 Kč dle složitosti věci a časové náročnosti (konečnou cenu, která nebude již navyšována, vám sdělím na základě bezplatné telefonické konzultace v délce trvání 15 minut).
  • Poradenství při vyjednávání - nepotřebujete komplexní strategii vyjednávání, ale potřebujete poradit s dílčími kroky ve vyjednávání? Chcete znát pohled zkušeného vyjednavače a právníka v jednom? V takovém případě je cena 2000 Kč/hod. práce.

Věnuji se zejména rodinnému vyjednávání a vyjednávání v občanských a obchodních věcech, po dohodě možné i jiné.