Založení svěřenského fondu

Jak bude vypadat vaše spolupráce se mnou při založení svěřenského fondu?

  • Nejprve zkonzultujeme, zda je pro vás založení svěřenského fondu vhodné. Zanalyzujeme společně veškeré možné situace a navrhnu vám konkrétní řešení.
  • Sestavíme společně funkční status svěřenského fondu - velmi důležitý krok, neboť jen pečlivé nastavení všech podmínek vám dá jistotu, že se s majetkem bude nakládat přesně podle vašich představ.
  • Vypracuji smlouvu o svěření majetku správci, zajistím profesionálního správce, případně spolusprávce, pokud je správcem sám zakladatel, doporučím dohlížitele na správce.
  • Založíme fond ve spolupráci s notářem.
  • Zajistím pro vás veškerou potřebnou administrativu, fond zaregistruji, vykomunikuji vše se státní správou.