Dohled na správou SF

Svěřenský fond Vám spravuje vlastní správce, ale Vy chcete mít jistotu, že jeho práce a postupy jsou skutečně v nejlepším zájmu svěřenského fondu a osob na něm zainteresovaných? 

Služba dohled nad správou je to, co potřebujete.

Tuto službu je vhodné využít i z důvodu zajištění kontroly nad Vaším správcem, neboť v případě spravování svěřenského fondu fyzickou osobou se ani při nejlepší vůli nelze zcela vyvarovat omylů. Je proto ve Vašem zájmu mít jistotu, že je vše pod kontrolou.

Ve funkci dohlížitele nad správou jsem pozorovatelem a kontrolorem v jedné osobě. Dokážu zvýšit úroveň i bezpečnost poskytovaných služeb, stabilizovat procesy a propracovat postupy. Můžete mi svěřit kontrolu celého fondu a činnosti správce anebo pouze úzce vymezenou část a činnosti. Je tedy na vás, jaké úkoly mi jako dohlížiteli svěříte.

Jakými úkoly mě ve funkci dohlížitele můžete pověřit?

  • kontrolou rozhodnutí správce o distribuci,
  • přezkoumáním realizace investiční strategie,
  • plněním zákonných povinností vůči státní správě,
  • kontrolou subdodavatelských smluv a střetů zájmů,
  • auditem transakcí na účtech fondu,
  • uplatňováním restrikcí při neplnění povinností správce,
  • odvoláním a jmenováním nového správce,
  • rozhodováním v případě sporných situací.

V případě, že zjistím nedostatky ve výkonu funkce svěřenského správce, formuluji vždy konkrétní doporučení, jak nedostatky odstranit, popř. jak jim do budoucna předcházet.

Časová náročnost se liší v návaznosti na složitost a strukturu svěřenského fondu, standardně se dohledu nad správou svěřenského fondu věnuji za 2500 Kč/hod.

Lze se domluvit i na paušální platbě.