Bezkonfliktní firma

Zdravá firemní kultura je součástí úspěchu každé firmy. Máte ve vaší společnosti správně nastavené vnitřní předpisy? Jste spokojení s pracovním klimatem? Panuje ve vaší firmě podnětná a důvěryhodná atmosféra založená na jasně daných etických pravidlech? Společně dokážeme vše zkontrolovat a nastavit tak, abychom eliminovali pracovní konflikty.

Součástí mé práce je mediace, během které často zjišťuji, že za vzniklými konflikty stojí špatně nastavená firemní kultura, nejednotné předpisy či jejich absence, nedostatečné rozdělení kompetencí a neuspokojivé řešení problémů.

Nepromyšlená firemní kultura způsobuje:

 • Vnitrofiremní spory - chybějící etický kodex či zmatečné nastavení interních předpisů vzniklé problémy prohlubuje a neumožňuje jejich efektivní řešení.
 • Spory mezi podnikem a zákazníkem - poškozují podnikatelský subjekt v očích veřejnosti.

Chcete se vyhnout zbytečným sporům? Pomůžu vám nastavit ve vaší společnosti bezkonfliktní firemní prostředí.

Co nabízím

Zpracuji interní předpisy a etické kodexy vašemu podniku na míru s ohledem na jeho charakteristiky a specifikace.

Zpracovávám zejména:

 • Etický kodex podniku a dodavatelů
 • Organizační řády
 • Směrnice upravující účetní postupy
 • Směrnice upravující oceňování majetku a nakládání s majetkem
 • Směrnice o svobodném přístupu k informacím
 • Směrnice o ochraně osobních údajů
 • Domovní řád

Jak to bude probíhat?

 • Vyberete si, jaké oblasti potřebujete upravit, jaký typ vnitřního předpisu potřebujete. Pokud si sami nejste jistí, vše prokonzultujeme společně.
 • Projdeme si důležité charakteristiky vašeho podniku a klíčové body předpisu.
 • Připravím znění předpisu. V případě doplňkových otázek nebo nejasností vás budu ihned kontaktovat.
 • Hotový předpis dostanete ke kontrole a odsouhlasení, případně provedu úpravy podle vašich požadavků.
 • V případě zájmu seznámím s novým předpisem vaše zaměstnance e-mailem, přes Zoom nebo osobně (jedná se o příplatkovou službu).
 • Konečná cena závisí na typu předpisu, jeho rozsahu a časové náročnosti. Standardní sazba je 2 000 Kč. Cena jednotlivých předpisů se pohybuje nejčastěji v rozmezí 5 000Kč - 30 000 Kč. Cenu vám po seznámení se s vašimi potřebami sdělím předem.