Administrace fondu

Založili jste svěřenský fond nebo jste svěřenský správce? V obou případech je pro vás důležitá řádná administrace svěřenského fondu. Profesionální administrátor chrání zakladatele i správce a může vám ušetřit mnoho starostí.

Proč využívat profesionálního administrátora svěřenského fondu?

Během svého trvání je svěřenský fond spojen s řadou administrativních povinností. Činnost svěřenského správce je velmi odpovědná a náročná jak po odborné, tak po časové stránce. Vedení každodenní administrativy a daňových náležitostí svěřte raději do rukou odborníka, který správci poskytne podporu při plnění jeho povinností a poskytne mu větší prostor k výkonu jeho funkce.

Administrátor zajistí, že fond bude plnit zákonné požadavky a bude účinný.

Nabízím vám službu profesionálního administrátora.

Co bude mým úkolem?

 • Převzít na sebe veškeré nepříjemné administrativní povinnosti.
 • Registrovat svěřenský fond na finančním úřadě.
 • Podávat daňová přiznání.
 • Zasílat listiny do evidence svěřenských fondů.
 • Vést knihu záznamů.
 • Svolávat schůze svěřenských správců.
 • Vést veškeré potřebné seznamy (vkladů, správců, rozhodnutí apod.).

Proč zvolit mě?

 • Mám zkušenosti a odbornost.
 • Budete mít jistotu, že jsou dodržovány správné postupy v souladu s legislativou.
 • Budu pravidelně komunikovat se svěřenským správcem, zjišťovat, jaké kroky jsou plánovány a jaké byly učiněny.
 • Budu mít neustále přehled, co se ve fondu děje.
 • Připravím veškeré dokumenty jak pro státní orgány, tak pro interní potřeby fondu.
 • Ochráním fond i správce fondu.

Kolik administrace fondu stojí?

Standardní cena je 2500 Kč/hod, ale vždy záleží na charakteru a struktuře fondu, jeho aktivitě a časové náročnosti administrace.

Doporučuje se spolupracovat s administrátorem po celou dobu existence svěřenského fondu, proto moje spolupráce s klienty bývá často dlouhodobá. V takovém případě se individuálně domlouváme na paušální platbě.

Pro konkrétní nabídku mě neváhejte kontaktovat.